DỤNG CỤ 1

Ti xỏ 7 inch trắng
Ti xỏ 7 inch trắng New
65,000
5.000 cái/hộp
Hạt hút ẩm
65,000
1.000 cái/bịch
Kẹp nhựa
Kẹp nhựa New
85,000
1.850 cái/bịch, dài 4 cm
Kim tây vàng
Kim tây vàng New
43,000
1.950 cái/hộp, dài 2 cm
Tem giá vàng
Tem giá vàng New
28,000
10 cuộn/cây
Kéo màu
46,000
12 cái/vỉ
Phấn bay
Phấn bay New
32,000
50 cây/hộp, 4 cm x 4 cm
Cắt băng keo 6.0 cm
Cắt băng keo 6.0 cm New
20,000
Dùng cho băng keo 6.0 cm
Cắt băng keo 7.2 cm
Cắt băng keo 7.2 cm New
23,000
Dùng cho băng keo 7.2 cm

Scroll To Top

Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large