DỤNG CỤ 1

Ti xỏ 7 inch trắng
Ti xỏ 7 inch trắng New
65,000
5.000 cái/hộp
Hạt hút ẩm
65,000
1.000 cái/bịch
Kẹp nhựa
Kẹp nhựa New
85,000
1.850 cái/bịch, dài 4 cm
Phấn bay
Phấn bay New
32,000
50 cây/hộp, 4 cm x 4 cm
Cắt băng keo 6.0 cm
Cắt băng keo 6.0 cm New
18,000
Dùng cho băng keo 6.0 cm
Cắt băng keo 7.2 cm
Cắt băng keo 7.2 cm New
21,000
Dùng cho băng keo 7.2 cm
Cắt băng keo 4.8 cm
Cắt băng keo 4.8 cm New
15,000
Dùng cho băng keo 4.8 cm

Scroll To Top

Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large