DỤNG CỤ 1

Hạt hút ẩm
65,000
1.000 cái/bịch
Kẹp nhựa
Kẹp nhựa New
85,000
1.850 cái/bịch, dài 4 cm
Kim tây trắng
Kim tây trắng New
43,000
1.950 cái/hộp, dài 2 cm
Tem giá vàng
Tem giá vàng New
28,000
10 cuộn/cây
Kéo Đen
Kéo Đen New
46,000
12 cái/vỉ
Kéo màu
46,000
12 cái/vỉ

Scroll To Top

Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large