DỤNG CỤ 1

Ti xỏ 7 inch trắng
Ti xỏ 7 inch trắng New
55,000
5.000 cái/hộp
Hạt hút ẩm
70,000
1.000 cái/bịch
Kim tây vàng
Kim tây vàng New
43,000
1.950 cái/hộp, dài 2 cm
Tem giá vàng
Tem giá vàng New
28,000
10 cuộn/cây
Kéo màu
46,000
12 cái/vỉ
Phấn bay
Phấn bay New
32,000
50 cây/hộp, 4 cm x 4 cm
Cắt băng keo 6.0 cm
Cắt băng keo 6.0 cm New
20,000
Dùng cho băng keo 6.0 cm
Cắt băng keo 7.2 cm
Cắt băng keo 7.2 cm New
23,000
Dùng cho băng keo 7.2 cm
Cắt băng keo 4.8 cm
Cắt băng keo 4.8 cm New
17,000
Dùng cho băng keo 4.8 cm
Kim bấm số 10
Kim bấm số 10 New
50,000
1.000 cái/hộp

Scroll To Top

Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large