GIẤY


Bìa ĐN 20 x 25
Bìa ĐN 20 x 25 New
150,000
800 tờ/cây
Bìa ĐN 22 x 26
Bìa ĐN 22 x 26 New
160,000
800 tờ/cây
Bìa ĐN 24 x 30
Bìa ĐN 24 x 30 New
220,000
800 tờ/cây
Bìa In 22 x 26
Bìa In 22 x 26 New
90,000
700 tờ/cây
Bìa In 24 x 30
Bìa In 24 x 30 New
90,000
480 tờ/cây
Bìa Vàng 20 x 25
Bìa Vàng 20 x 25 New
100,000
1000 cái/cây
Bìa Vàng 22 x 26
Bìa Vàng 22 x 26 New
100,000
850 tờ/cây
Bìa Vàng 24 x 30
Bìa Vàng 24 x 30 New
100,000
630 tờ/cây
Giấy hút ẩm 20 x 32
Giấy hút ẩm 20 x 32 New
21,000
500 tờ/xấp
Giấy hút ẩm 25 x 32
Giấy hút ẩm 25 x 32 New
26,000
500 tờ/xấp
Giấy than
Giấy than New
1,700,000
85 cm x 190 mét, 5 kg/cuộn

Scroll To Top

Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large