GIẤY


Bìa VT 22 x 36
Bìa VT 22 x 36 New
300,000
300 tờ/cây
Giấy hút ẩm 20 x 32
Giấy hút ẩm 20 x 32 New
22,000
500 tờ/xấp
Giấy hút ẩm 25 x 32
Giấy hút ẩm 25 x 32 New
27,000
500 tờ/xấp
Giấy than
Giấy than New
1,700,000
85 cm x 190 mét, 5 kg/cuộn
Rập ĐL 79 cm x 109 cm Loại 1
Rập ĐL 79 cm x 109 cm Loại 1 New
75,000
7.500 đ/tờ, 10 tờ/cuộn/3.4 kg
Rập ĐL 79 cm x 109 cm Loại 2
Rập ĐL 79 cm x 109 cm Loại 2 New
50,000
5.000 đ/tờ, 10 tờ/cuộn/2.2 kg
Rập Nhật 1.3 m
Rập Nhật 1.3 m New
20,500
Khoảng 40 kg/cây, 3 mét/kg
Rập Nhật 1.3 m Loại 3
Rập Nhật 1.3 m Loại 3 New
17,000,000
Khoảng 40 kg/cây, 3 mét/kg
Rập Nhật 80 cm x 120 cm
Rập Nhật 80 cm x 120 cm New
55,000
5.500 đ/tờ, 10 tờ/cuộn/2.7 kg
Rập VN 1.2 m
Rập VN 1.2 m New
13,500
Khoảng 50 kg/cây, 2 mét/kg
Rập VN 80 cm x 120 cm
Rập VN 80 cm x 120 cm New
60,000
6.000 đ/tờ, 10 tờ/cuộn/3.8 kg
Sơ đồ Nhật 72 cm x 102 cm
Sơ đồ Nhật 72 cm x 102 cm New
20,000
2.000 đ/tờ, 10 tờ/cuộn/0.5 kg

Scroll To Top

Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large