Sản phẩm nổi bật 2


Băng keo OPP 4.8 cm Loại 1
Băng keo OPP 4.8 cm Loại 1 New
57,000
90 mét/cuộn, 6 cuộn/cây
Băng keo OPP 4.8 cm Loại 3
Băng keo OPP 4.8 cm Loại 3 New
940,000
20 cây/bao, 6 cuộn/cây, 90 mét/cuộn
Bìa VT 22 x 36
Bìa VT 22 x 36 New
300,000
300 tờ/cây
Bọ sắt
Bọ sắt New
125,000
5 kg/bịch, 200 cái/kg
Dây nylon 1.0
Dây nylon 1.0 New
58,000
1 kg/cuộn, bản 5 cm
Giấy than
Giấy than New
1,700,000
85 cm x 190 mét, 5 kg/cuộn
Hạt hút ẩm
65,000
1.000 cái/bịch
Kim tây vàng
Kim tây vàng New
43,000
1.950 cái/hộp, dài 2 cm
Phấn bay
Phấn bay New
32,000
50 cây/hộp, 4 cm x 4 cm
Rập Nhật 1.3 m
Rập Nhật 1.3 m New
20,000
Khoảng 40 kg/cây, 3 mét/kg
Rập Nhật 1.3 m Loại 3
Rập Nhật 1.3 m Loại 3 New
17,000,000
Khoảng 40 kg/cây, 3 mét/kg

Scroll To Top

Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large